Voorzitter geworden van de opleidingscommissie binnen de opleiding Digital Business Concepts

Mijn studie is recentelijk opgestart. Hij bestaat pas vier jaar. Dergelijke nieuwe opleidingen brengen voor- en nadelen met zich mee. Je ziet dat de studie bepaalde vakken aanbiedt die aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de maatschappij, zoals bijvoorbeeld het geven van vernieuwende vak “neuromarketing”. Helaas is hierdoor ook veel ruimte voor verbeteringen van het curriculum.

Om de kwaliteit van mijn studie te waarborgen, heeft iedere studie een opleidingscommissie. Van iedere klas zit er één student die meedenkt over opleidingsspecifieke problemen en verbeterpunten. Dit gebeurt door middel van een maandelijkse vergadering. Naar aanleiding van de vergadering brengt de gemeenschappelijke opleidingscommissie advies uit aan de instituutsdirecteur. Hij zal de problemen vaststellen en mogelijk volgend jaar verbeteren. Iedere opleidingscommissie beschikt over één voorzitter die verantwoordelijk is voor het organiseren van een periodieke vergadering en het leiden van de vergadering.

Na één jaar samen met twee andere eerstejaarsleerlingen onderdeel te zijn geweest van de opleidingscommissie, heeft de opleiding gisteren gekozen om mij te benoemen tot de voorzitter van de opleidingscommissie gedurende het tweede leerjaar van mijn opleiding. Een extra’tje: ik krijg bij de opleidingscommissie als voorzitter €37,50 per vergadering uitbetaald. Dat is nog eens lekker meegenomen!

3252406c-8ae1-44c8-8726-94d0323182fe_CE-DBC-web-5
Een foto van mij in het eerste leerjaar van DBC

How useful was this post?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate my article.

I am sorry that this article was not useful for you.

Let us improve this article!

Tell me how to improve this article?

Share this article
Floris Meulensteen
Floris Meulensteen
Articles: 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *