I’ve written an ebook to help you guide towards product/market-fit.

Startup jargon van A tot Z: Startup taal in het “gewoon” Nederlands

Het is tijd voor een open-deur-beleid over de steeds groeiende jargon van het startup-ecosysteem. Hierbij de meest verwarrende startup terminologie ontcijferd. Als praten over de onderwerpen zoals de metaverse, intrapreneurship of acqui-hires je de pet boven gaat, lees dan deze startuplingolijst.

– Sectoren –

Biotech
Biotech verwijst naar het samengaan van biologie en techniek om nieuwe producten en diensten te creëren, van genetica tot eiwitproductie en van levensduur tot neurobiologie. Biotechnologie is een onderdeel van de gezondheidstechnologie, maar omvat ook veel andere innovaties buiten de gezondheid, zoals in het lab gekweekt vlees en materiaalwetenschap.

Deeptech
Een overkoepelende term voor innovatieve technologieën op basis van wetenschappelijke doorbraken, zoals de ontwikkeling van kwantumcomputers, robotica en kunstmatige intelligentie. Deeptech-bedrijven kunnen moeilijker op te schalen zijn dan bijvoorbeeld een softwarebedrijf of een startup in de gig economy, omdat er nog geen duidelijke markt is voor hun producten en ze meestal veel geld vooraf nodig hebben voor ontwikkeling met zeer lange wachttijden voor potentiële markttoepassing.

Edtech
Edtech, kort voor “education technology”, verwijst naar startups die werken aan technologische innovaties voor leren en onderwijzen. Dat kan betekenen technologie om de manier waarop mensen leren op school of universiteit te veranderen, of voor het bijscholen van werknemers op de werkplek.

Fintech
Fintech is een containerbegrip voor elk bedrijf dat technologie gebruikt om financiële diensten aan te bieden – meestal met het doel om ze te versnellen, gemakkelijker te maken of te automatiseren. Dit kan variëren van neobanken zoals Revolut en Starling, die traditionele banken hebben uitgedaagd door klanten diensten aan te bieden zoals geld overmaken en storten, tot fintechs voor uitgavenbeheer zoals Spendesk, dat tot doel heeft het beheer van bedrijfsuitgaven gemakkelijker te maken voor bedrijven en werknemers.

Gaming
Gaming-startups omvatten zowel ontwikkelaars van games als aanbieders van infrastructuur voor games. Dat kan van alles zijn, van het leveren van cloudstreamingdiensten tot het bedenken van nieuwe manieren voor gamers om te socializen.

Gaming wordt ook vaak gezien als een opstapje naar de metaverse, aangezien mensen gewend raken aan interactie in virtuele werelden. Er is ook een groeiend aantal games met cryptocurrency-ondersteuning, waarbij gamers cryptocurrency kunnen verdienen met het spelen of creëren van games, zoals het door Accel gesteunde Axie Infinity van Sky Mavis.

Greentech
Greentech, ook bekend als duurzaamheidstechnologie, verwijst naar elk type technologie dat de effecten van menselijke activiteit op het milieu vermindert of omkeert. Over de definities van de verschillende subsectoren wordt nog onderhandeld, maar verwante gebieden zijn onder meer cleantech, dat gericht is op het verminderen van de milieu-impact en het creëren van grotere efficiëntie, en klimaattechnologie, dat oplossingen creëert om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Healthtech
Healthtech gebruikt technologie om problemen in de gezondheidszorg op te lossen. Dit omvat digitale gezondheid, telegeneeskunde, femtech, medische apparatuur en software, evenals sommige biotechnologie die specifiek gericht is op gezondheid, zoals langlevendheid en neurobiologie. In ruimere zin kan het ook medtech omvatten, d.w.z. technologie die bedoeld is om medische professionals bij hun werk te helpen.

Micromobility
Micromobiliteit is gericht op alle kleinere, lichtere vervoermiddelen die gewoonlijk bij lagere snelheden werken. Hiertoe behoren onder meer escooters, ebikes, fietsen, elektrische skateboards en deelfietsen. Startups ontwikkelen ook vaak platforms om het huren en delen ervan goedkoper en gemakkelijker te maken.

SaaS
SaaS staat voor “software as a service”. Het verwijst naar softwaresystemen die centraal worden gehost door het bedrijf dat ze verkoopt en vervolgens worden verkocht aan anderen, meestal op abonnementsbasis – zodat bedrijven die de software kopen, de infrastructuur niet zelf hoeven te beheren. Meestal wordt de software verkocht door een bedrijf aan een ander bedrijf, in plaats van rechtstreeks aan een consument, waardoor het een B2B (business to business) SaaS is.

– Risicokapitaal en investeringen –

Acceleration
Acceleration – of accelerated vesting – is wanneer het vestingschema van een startup-werknemer wordt versneld – wat betekent dat ze in aanmerking komen om meer van hun aandelen eerder te ontvangen.

Acquisition
Wanneer een bedrijf een ander bedrijf koopt – meestal een groter bedrijf dat een kleiner bedrijf koopt. Het kleinere bedrijf wordt onderdeel van het grotere bedrijf en houdt op te bestaan als een entiteit, hoewel wat er gebeurt met het personeel kan variëren – sommige bedrijven houden de teams intact, anderen integreren ze in de rest van het bedrijf en sommigen ontslaan het personeel terwijl ze het product behouden.

Acqui-hire
Wanneer een bedrijf een ander bedrijf koopt om talent in het tweede bedrijf te verwerven. Met andere woorden, de overnemer is niet zozeer geïnteresseerd in het intellectuele eigendom of de activiteiten van het doelwit, maar in het overbrengen van getalenteerde werknemers naar zijn team. Kan vooral relevant zijn in de technologiesector wanneer snelgroeiende technologiebedrijven andere bedrijven overnemen om snel een bepaalde functie uit te breiden, zoals softwareontwikkeling.

Angel investor
Een vermogend persoon die op persoonlijke titel investeert. Waarschijnlijk ook jouw eerste bron van externe financiering na vrienden en familie (als je het geluk hebt rijke – en mogelijk een beetje gekke – vrienden genoeg te hebben). Voormalige oprichters die hun bedrijf hebben verkocht, wenden zich vaak tot angel investeerders met het geld dat ze met de verkoop hebben verdiend, waardoor een zogeheten vliegwieleffect ontstaat in een lokaal ecosysteem voor startups.

Bootstrapping
Bootstrapping betekent dat je je bedrijf start en opbouwt met je eigen geld, waarbij je het dagelijkse leven beheert met de operationele cashflow. Het voordeel van bootstrapping ten opzichte van het aantrekken van risicokapitaal is dat je geen geld hoeft in te zamelen bij externe investeerders en geen eigendom van het bedrijf hoeft weg te geven in ruil voor een aandeel in het bedrijf.

Burn rate
De burn rate is letterlijk dat – de snelheid waarmee een startup door het geld heen brandt – dus, het is in wezen een maatstaf voor de negatieve cashflow. Je ziet het meestal uitgedrukt in termen van maandelijkse startup uitgaven.

Cap table
Een capitalisation table (vaak afgekort tot cap table) is het document met de uitsplitsing van de eigendomsstructuur van het bedrijf en de huidige waardering. Ze kunnen zeer ingewikkeld worden. Zorg ervoor dat je er een op papier hebt (je VC’s zullen dit verwachten)!

Cliff
Aandelenopties van werknemers of ondernemers hebben vaak een zogenaamde cliff, wat betekent dat ze gedurende een bepaalde periode niet in aandelen kunnen worden omgezet. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld 100 aandelenopties krijgen over een periode van vier jaar. Ze kunnen ook een “cliff” van een jaar hebben, wat betekent dat geen van de opties onvoorwaardelijk wordt (aan hen worden overgedragen) totdat de werknemer 12 maanden heeft gewerkt. Wordt vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat werknemers in een vroeg stadium niet onmiddellijk na hun start over al hun overeengekomen aandelen beschikken, voor het geval ze na korte tijd vertrekken. In het geval van oprichters wordt de cliff gebruikt om ervoor te zorgen dat zij hun aandelen terugverdienen en gefocust blijven na een fondsenwerving (althans, dat zeggen VC’s).

Crowdfunding
Crowdfunding is de manier waarop startende bedrijven in een vroeg stadium geld inzamelen bij het publiek. Het betekent dat duizenden “gewone” investeerders samenkomen om kleine cheques uit te schrijven om bedrijven te steunen. Het gebeurt meestal via online platforms, zoals Seedrs en Crowdcube.

Direct listing
Een direct listing is wanneer een bedrijf zijn aandelen rechtstreeks aanbiedt aan het publiek op een beurs zonder gebruik te maken van tussenpersonen (banken) om het noteringsproces te vergemakkelijken. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, in tegenstelling tot een traditionele beursgang (IPO) waarbij nieuwe aandelen worden gecreëerd en door banken worden onderschreven. Het meest prominente voorbeeld van een Europees techbedrijf dat gebruik maakt van een directe notering was de directe notering in 2018 van Spotify aan de NYSE.

Equity
Eigen vermogen (equity) verwijst naar aandelen in een bedrijf. Deze kunnen in handen zijn van startup oprichters, investeerders in een bedrijf, en ook van de werknemers van een bedrijf. Het is gebruikelijk voor startups om werknemers aandelen of ‘aandelenopties’ aan te bieden, hoewel sommige veel genereuzer zijn dan andere.

Exit
Dit wordt vaak een betaaldag genoemd en is het moment waarop de investering wordt verkocht, waarbij een aandelenbelang in contanten wordt omgezet. Normaal gezien gebeurt dit wanneer een startup van een private onderneming naar een publieke onderneming gaat, via een IPO of SPAC, of door overname door een andere onderneming. Exit kan ook verwijzen naar het moment waarop een oprichter zijn aandelen in het bedrijf verkoopt, om als individu uit het bedrijf te stappen.

Gross margin
Een meeteenheid die wordt gebruikt om de winstgevendheid van een bedrijf te meten – d.w.z. het percentage van de inkomsten dat overblijft wanneer de kosten zijn meegerekend. De brutomarge (gross margin) wordt berekend door de kosten van verkochte goederen (COGS) af te trekken van uw netto-omzet, te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100. De brutomarge is een belangrijke maatstaf voor het berekenen van het break-even punt van uw startup en hoe efficiënt het bedrijfsmodel is.

Impact investing
Impact investing heeft betrekking op elke investering die (naast een financieel rendement) een positieve sociale of milieu-impact wil genereren. Er zijn tal van manieren om de impact van een investering te benchmarken; een van de vaak gebruikte kaders zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

IPO (initial public offering)
Gefeliciteerd – zodra dit gebeurt, ben je officieel geen startup meer! Een beursgang verandert een private onderneming in een beursgenoteerde onderneming, waar aandelen openbaar kunnen worden verhandeld door iedereen. Deze stap brengt meer marktonderzoek met zich mee, evenals wettelijke verplichtingen.

LP (limited partner)
De investeerders die de risicokapitaalondernemingen van geld voorzien om te investeren. Het kan gaan om overheden, pensioenfondsen, family offices, staatsinvesteringsfondsen of echt vermogende particulieren.

Merger
Twee bedrijven van vergelijkbare grootte besluiten te fuseren tot een nieuw bedrijf. Kan resulteren in een volledig nieuwe onderneming. Ze volgen een soortgelijk proces als overnames, en worden daarom vaak samengevoegd onder M&A – fusies en overnames.

MRR/ARR
MRR verwijst naar maandelijks terugkerende inkomsten – d.w.z. het bedrag dat elke maand van de geabonneerde klanten naar het bedrijf gaat. ARR is jaarlijks terugkerende omzet. Dit is een meeteenheid die SaaS (software as a service)-bedrijven gewoonlijk volgen omdat abonnementen terugkerende inkomsten betekenen.

Portfolio
De portefeuille van een investeerder verwijst naar de bedrijven waarin hij heeft geïnvesteerd. Je kunt het woord horen in de context van VC’s of angel investors die een startup waarin ze hebben geïnvesteerd omschrijven als een van hun “portfoliobedrijven”.

Pre-seed en seed
Vaak het eerste institutionele geld dat in een startup gaat nadat de startup oprichters hun vrienden, familie en persoonlijke spaargeld hebben uitgeput. Deze rondes kunnen worden verstrekt door angel investeerders en soms institutionele investeerders (seed fondsen).

Pro-rata rights
Pro-rata rechten geven investeerders het recht om hun eigendomspercentage te behouden in latere financieringsrondes. Dit is geweldig voor investeerders omdat het hen een plaats aan tafel garandeert in latere rondes, maar het kan lastig zijn voor ondernemers. Het geven van pro rata rights aan toekomstige investeerders kan goede investeerders uitsluiten van toekomstige rondes, of starttup oprichters kunnen gedwongen worden een deel van hun aandeel in de startup op te geven om aan de eigendomseisen van eerdere investeerders te voldoen.

Serie A, B, C enz.
Een Serie A is de eerste grote geldronde die wordt opgehaald na een seed round, meestal nadat de startup heeft aangetoond echt potentieel te hebben door product/markt-fit aan te tonen. Series B, C enzovoort beschrijven de daaropvolgende rondes.

SPAC
SPAC staat voor ‘Special Purpose Acquisition Company’ en is in 2020 en 2021 erg populair geworden bij techbedrijven die snel naar de beurs willen met zo weinig mogelijk gedoe met regelgeving. Een SPAC is een beursgenoteerd bedrijf dat wordt overladen met geld van investeerders om een doelwit over te nemen dat nog niet op de beurs staat. Dus wanneer de media zeggen dat een techbedrijf een SPAC doet, verwijzen ze meestal naar het proces waarbij dit beursgenoteerde bedrijf een privaat techbedrijf of startup koopt en het naar de beurs brengt.

Sweat equity
Wanneer oprichters niet veel geld hebben maar hulp nodig hebben om dingen van de grond te krijgen, kiezen ze er soms voor om aandelen (equity) aan werknemers aan te bieden in ruil voor hun harde werk en tijd – in plaats van een salaris. Dit haalt niet zo veel uit hun cashflow als conventionele salarissen, maar het is een controversiële tactiek.

Term sheet
Het document met de belangrijkste voorwaarden van een voorgestelde investering, en zal waarschijnlijk verwijzen naar de cap table, anti-verwatering, liquidatievoorkeur, pre/post-money valuations, enz. Een ondertekende term sheet is geen investering, maar schetst hoe verder te gaan indien beide partijen akkoord gaan met de voorwaarden.

Valuation
De waardering (valuation) van een onderneming geeft haar huidige waarde aan en wordt berekend als het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de aandelenprijs. Voor particuliere ondernemingen, zoals veel startende ondernemingen, kunnen het aantal aandelen en hun waarde goed bewaakte geheimen zijn.

Vesting
Het tempo waarin aandelen worden verdiend, bijvoorbeeld in een vestingschema van vier jaar, zal elk jaar 25% van het totale bedrag opleveren. Gewoonlijk onderworpen aan een “cliff” – zie hierboven.

VC
VC staat voor venture capital – a.k.a. de mensen die startups financieren in ruil voor aandelen – of durfkapitaal. Risicokapitaal verschilt van andere kapitaalbronnen die beschikbaar zijn voor nieuwe bedrijven, zoals leningen, omdat startende bedrijven het niet terugbetalen. Het wordt over het algemeen gezien als iets dat goed past bij snelgroeiende bedrijven (of in ieder geval bedrijven die snel hopen te groeien) met het potentieel om in korte tijd serieus waardevol te worden. VC’s (de mensen) bieden meestal hun expertise aan naast hun kapitaal – niet dat startups dat altijd willen.

Venture partner
Een venture partner (risicopartner) is iemand die meestal geen voltijds lid is van het investeringsteam bij een VC en werkt met een beperkte reikwijdte. Ze kunnen voltijds of deeltijds zijn, en kunnen de VC bijstaan met alles van het zoeken van deals of LP’s, of rechtstreeks werken met portefeuillebedrijven na de investering.

– Voor ondernemers –

Accelerator
Een accelerator is een organisatie die cohort-gebaseerde programma’s plant voor startups om toegang te krijgen tot kapitaal, mentoren en een netwerk van anderen in het ecosysteem – meest belangrijk, investeerders! De bekendste accelerator ter wereld is Y Combinator.

Beta release
Een beta-release maakt deel uit van de software- en productontwikkelingscyclus voor startups. De beta release is niet de definitieve versie van de software of het product – en heeft vaak een aantal problemen waarvan de ontwikkelaars hopen dat ze gevonden zullen worden door de eerste lichting gebruikers. Het kan een open beta zijn – vrijgegeven aan het hele publiek – of een gesloten beta – alleen vrijgegeven aan een geselecteerde groep gebruikers.

Cockroach
Een succesvol bedrijf is niet alleen een bedrijf dat torenhoge waarderingen behaalt, het is ook een bedrijf dat moet overleven. Dat is precies wat een cockroach is: een bedrijf dat is geoptimaliseerd voor duurzame, gestage groei. De term werd bedacht door 500 Startups-oprichter Dave McClure in 2013. Gemeenschappelijke kenmerken van een coackroach (kakkerlak) zijn onder meer het behoud van middelen, het verlagen van kosten om de winst te optimaliseren en het aannemen van slechts een paar mensen in het team.

Decacorn
Een unicorn op steroïden. Dit is wanneer een bedrijf een waardering van meer dan 10 miljard dollar bereikt.

Early adopters
Early adopters zijn de mensen die het product of de dienst van een startup als eerste gebruiken (of vroeg in het traject van een startup). Deze groep gebruikers begint het product te gebruiken tijdens de beta release en zijn meestal meer tech-savvy dan latere gebruikers. Zij zijn degenen waarvan een bedrijf hoopt dat ze feedback zullen geven over het product en ook een eerste idee zullen geven of het product succesvol zal zijn of niet.

Founder
Een founder is iemand die een startup heeft opgericht – eventueel alleen, of als co-founders.

Friends & family round
Een soort aanloopinvestering die startup-oprichters krijgen van goede vrienden, familie of collega’s die in hun idee geloven. Vrienden- en familierondes vinden meestal plaats in het prille begin van het traject van een ondernemer om het bedrijf van de grond te helpen krijgen.

Gigacorn
Een duurzame draai aan de unicorn. Gigacorns zijn een theoretische groep bedrijven die elk één gigaton (één miljard ton) CO₂ per jaar uit de atmosfeer kunnen halen – dat is meer dan alle vluchten in 2019 (vóór de pandemie) produceren. Nog geen enkel bedrijf is zover!

Go to market (GTM)
Go to market strategie is het plan voor het bedrijf om zijn product succesvol op de markt te brengen. Het kan een aantal verschillende stappen omvatten, maar de belangrijkste zijn het vinden van een markt-fit met klanten, het ontwikkelen van een marketingstrategie en het positioneren van het product ten opzichte van concurrenten.

Iteratie
Iteratie betekent het aanbrengen van kleine veranderingen in het bedrijfsmodel van een startup op basis van de resultaten van het testen van zijn product of dienst, met als doel het voortdurend te verfijnen.

Launch
Een lancering (launch)is het moment waarop een bedrijf toegang geeft tot zijn product of website – in wezen de aftrap van het naar het publiek gerichte deel van het bedrijf.

MVP (minimum viable product)
Een startup’s minimal viable product (MVP) is meestal een vroege versie van zijn product, zonder toeters en bellen – genoeg functies om bruikbaar te zijn. Ontwikkelaars en teams kunnen een MVP uitbrengen om feedback van klanten te krijgen en snel een vroeg product op de markt te brengen, zodat ze kunnen beginnen met feedback krijgen en itereren (zie hierboven).

Pitch deck
Een pitch deck is een presentatie die oprichters maken om aan investeerders het doel van hun startup uit te leggen, het probleem dat ze proberen op te lossen, hoe ver ze zijn en wat ze zien als hun potentiële groei binnen vijf tot tien jaar. Het bevat meestal ook informatie over de belangrijkste mensen in het team en wat hun sterke punten zijn.

Pivot
Wanneer een startup zijn bedrijfsmodel of strategie wijzigt ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Het kan een reactie zijn op veranderingen in de markt (bv. een reisbedrijf dat “pivoteerde” toen vluchten en mensen aan de grond bleven tijdens Covid-19) of als ze moeite hebben om product-markt fit te vinden voor hun oorspronkelijke idee (bv. een startup die aan een segment verkoopt dat niet hun kernklant is, en pivoteert om aan een ander type klant te verkopen).

Soonicorn
Bedrijven die nog geen zevencijferige waardering hebben bereikt, maar niet ver af zijn van de mijlpaal van 1 miljard dollar. Over het algemeen is een soonicorn een snelgroeiend bedrijf met een waardering van meer dan $400 miljoen, dat waarschijnlijk binnen 24 maanden de grens van $1 miljard zal bereiken.

TAM (total addressable market)
De total addressable market van een startup, vaak afgekort tot TAM en soms ook wel total available market genoemd, verwijst naar de totale marktvraag – en dus de totale omzetkans – voor een product of dienst dat een startup aanbiedt.

Unicorn
Dit is NIET een mythisch wezen in de tech wereld. Een unicorn is een privébedrijf dat door zijn investeerders op meer dan 1 miljard dollar wordt gewaardeerd. Er zijn vele manieren waarop bedrijven hun waarde kunnen berekenen.

Zebra
Net als de gigacorn fungeren zebra’s als een groenere broer of zus van de unicorn. Zebra-bedrijven richten zich op het winstgevend worden in plaats van op hypergroei. Die benadering van schaalvergroting omvat meestal ook het aannemen van bedrijfspraktijken met een bewuste blik op ethiek, inclusiviteit en het milieu.

– Corporate innovatie –

Chief innovation officer (CIO)
De leidinggevende die belast is met het beheer van het veranderings- en innovatieproces in een bedrijf. De term werd eind jaren negentig bedacht en betekende aanvankelijk de mensen die de digitale transformatie van een bedrijf beheerden, maar nu is de rol veel breder en omvat hij meerdere aspecten, zoals samenwerking met startups en het opzetten van innovatieprogramma’s.

Corporate venturing
Dit is wanneer bedrijven minderheidsbelangen nemen in startups, op dezelfde manier als durfkapitalisten dat doen. Soms zetten bedrijven een aparte venturing-tak op om deze investeringen te doen, soms investeren ze rechtstreeks vanuit hun eigen bedrijfsbalans. Vaak investeren bedrijven in startende ondernemingen om strategische redenen, in de hoop partnerschappen met de bedrijven aan te gaan – of ze misschien in een later stadium over te nemen.

Intrapreneurship
Intrapreneurs worden ook wel entrepreneurs-in-residence genoemd. Een systeem dat een werknemer van een bedrijf in staat stelt zich binnen een bedrijf of organisatie als een ondernemer te gedragen.

Venture building
Venture builders, soms ook startup-studio’s of venture-studio’s genoemd, zijn organisaties die nieuwe bedrijven bouwen en deze helpen op te schalen en succesvol te zijn. Risicobouwers kunnen dit onafhankelijk of namens een bedrijf doen. Sommige grote bedrijven richten interne venture building-eenheden op om startups op te richten.

Venture-client model
Een vorm van samenwerking tussen een bedrijf en een startup waarbij het bedrijf niet investeert in een startup, maar hen zaken aanbiedt in een zeer vroeg stadium van hun ontwikkeling. De voorwaarden zijn meestal anders dan bij een normale leveranciersovereenkomst – er kan een proefproject mee worden uitgevoerd of de inkoopvoorwaarden voor kleinere, jongere bedrijven kunnen worden versoepeld.

– Crypto en blockchain –

Bitcoin
Bitcoin was de eerste cryptocurrency – als in een op blockchain gebaseerde, gedecentraliseerde digitale munt. Het werd in 2009 gecreëerd door een anoniem individu of groep met de naam Satoshi Nakamoto. Het was bedoeld als een manier voor mensen om veilig en anoniem geld over het internet te versturen, zonder afhankelijk te zijn van traditionele banken. Het wordt niet veel gebruikt om goederen of diensten te kopen, zoals een kopje koffie, maar het wordt vaak gebruikt als een opslagplaats van waarde, vergelijkbaar met goud. De prijs is de afgelopen jaren enorm gestegen en schommelde enorm, waardoor sommige critici het een speculatieve zeepbel noemden.

Blockchain
Blockchain is een digitaal grootboek van transacties dat gedistribueerd wordt opgeslagen in een peer-to-peer netwerk. Voorstanders zeggen dat de voordelen van een blockchain zijn dat hij transparant is (het volledige grootboek van transacties is zichtbaar), gedecentraliseerd (hij wordt niet op één centrale plaats opgeslagen) en veilig (de transacties kunnen niet worden gewijzigd of vervalst). Er zijn veel verschillende blockchainnetwerken en blockchaintechnologie is gebruikt voor digitale valuta of contracten.

Cryptocurrency
Cryptocurrency, of crypto, is een digitale of virtuele munt die beveiligd is met versleutelingstechnieken. De bekendste – zoals Bitcoin en Ethereum – zijn gedecentraliseerde netwerken die op blockchains zijn gebouwd. Met andere woorden, het is digitaal geld dat kan worden ingewisseld tegen fysiek geld (fiat). De koers van de meeste belangrijke cryptocurrencies is de afgelopen maanden op zijn zachtst gezegd volatiel geweest.

Crypto mining
Om de gedecentraliseerde registratie van transacties op een blockchain voortdurend up-to-date en werkend te houden, zijn cryptocurrencies afhankelijk van individuen die zelf de elektriciteit leveren (of mining), die vervolgens worden beloond met echte valuta. Mining is in wezen een wedstrijd om als eerste transacties te valideren en ze in te voeren in het openbare register van transacties. Voor de succesvolle deelnemers is de beloning een nieuw gecreëerde munt. Het proces is omstreden omdat het enorme hoeveelheden energie verbruikt – in 2020 verbruikte Bitcoin meer energie dan heel Argentinië.

DAO
Een decentralised autonomous organisation (DOA) is een online gemeenschap – een soort coöperatie – die in wezen werkt als een bestuurs- en crowdfundingentiteit via een blockchain. Het zijn losse, leiderloze groepen die producten bouwen en investeringen doen.

Ethereum
Dit neefje van Bitcoin is een betalingsnetwerk (of blockchain) met zijn eigen virtuele valuta, ether genaamd. Het is ‘s werelds tweede meest herkenbare (en waardevolle) cryptocurrency vanaf begin 2022. Het is ontworpen om voor meer dan alleen valuta te worden gebruikt, en gebruikers zijn voorstander van de toepassingen ervan voor het kopen van NFT’s en in andere Web3-producten.

NFT
Een non-fungible token (NF)T is een activa in de digitale wereld dat kan worden gekocht en verkocht zoals elk ander stuk van eigendom, maar dat geen eigen tastbare vorm heeft. Het is een databankgegeven dat is opgeslagen op een blockchain – in feite een digitale akte of een certificaat van eigendom. Voorbeelden van NFT-toepassingen zijn de verkoop van digitale kunst en lidmaatschap van online gemeenschappen.

Web3
Web3 verwijst naar bedrijven, producten en diensten die decentralisatie en gemeenschapsvorming omarmen, meestal bereikt door het gebruik van blockchain technologieën. Web3-bedrijven positioneren zich in tegenstelling tot Web2-bedrijven zoals Meta en Google, die gecentraliseerde platformen hebben gebouwd voor een grote gebruikersgroep die niet het recht heeft om rechtstreeks bij te dragen tot de creatie van het platform.

– Voor techneuten

AI
Kunstmatige intelligentie is een algemene term om het vermogen van een computer te beschrijven om taken uit te voeren die normaal door mensen worden gedaan, zoals het waarnemen van beelden, het herkennen van spraak en het leren hoe taken moeten worden voltooid.

AI wordt vaak gebruikt door startups om het leren uit grote datasets te optimaliseren – maar AI heeft ook gewone dagelijkse toepassingen, en geavanceerde toepassingen. Een van de meest geavanceerde recente AI-prestaties was het AlphaFold-programma van DeepMind, dat in staat is te voorspellen hoe eiwitten zich vouwen. Het meest voorkomende type AI is tegenwoordig een AI met een “beperkt geheugen”, die leert door enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en na te bootsen hoe mensen daarop reageren.

API
Een API (application programming interfaces) is een hulpmiddel waarmee verschillende stukken software met elkaar kunnen praten, waardoor de verschillende elementen van een technologiestack met elkaar worden verenigd en een ontwikkelaar er gemakkelijker mee kan werken.

AR
Augmented reality (AR) is iets anders dan virtual reality (VR) – pas dus op voor het door elkaar gebruiken van de termen! AR wordt gebruikt om de realiteit uit te breiden met virtuele, met de hulp van machine learning algoritmes die elementen van de realiteit herkennen. Een voorruit van een auto kan bijvoorbeeld verkeersinformatie voor bestuurders weergeven of een toerist kan een T-Rex tot leven zien komen wanneer hij een tentoonstelling in een museum bekijkt via zijn mobiele telefoon.

Backend
De backend is het kloppend hart van een dienst – in wezen elk deel van een website of product dat eigenaars en ontwikkelaars kunnen gebruiken, maar gebruikers niet. Meestal gaat het om databases, servers en toepassingen, en zowel onderhoud als verbetering.

Frontend
De frontend van een product of website is wat klanten zien – tools waar ze mee werken en die ze zelf beheren. Dit omvat zowel ontwerpelementen als functionaliteit, navigeerbaarheid en leesbaarheid. Het moet duidelijk te gebruiken zijn en voldoen aan de behoeften van de klant.

Haptics
Haptics is het gebruik van technologie om de tastzin te creëren met behulp van trillingen of krachten zoals ultrageluid. Haptics kunnen worden gebruikt om de illusie te wekken dat je een object in de virtuele wereld aanraakt.

Immersive
Immersive technologie is technologie die een gebruiker onderdompelt in een andere omgeving, of de omgeving van de gebruiker digitaal uitbreidt. Vaak wordt dit gedaan met behulp van een virtual reality-headset.

Machine learning
Machine learning is een tak van kunstmatige intelligentie die uitgaat van het idee dat systemen kunnen leren van gegevens, patronen kunnen herkennen en beslissingen kunnen nemen met minimale menselijke tussenkomst. Beeld- en spraakherkenning – bijvoorbeeld chatbots zoals Siri – zijn gebaseerd op machine learning.

Quantum tech
Een reeks nieuwe technologieën, waaronder quantumcomputing, quantumdetectie en quantumcommunicatie, zijn alle gebaseerd op de quantumtheorie, die het gedrag van materiaal en energie op subatomair niveau verklaart.

Quantumcomputing bijvoorbeeld is gebaseerd op het idee dat een subatomair deeltje, zoals een elektron, foton of ion, niet alleen als een 1 of een 0 kan bestaan, zoals bits in klassieke computers, maar ook tegelijkertijd zowel 1 als 0 kan zijn. Dit opent de mogelijkheid van veel complexere berekeningen, bijvoorbeeld het modelleren van proteïnen of het genereren van echte willekeurige getallen.

Stack
Een stack is de selectie van technische hulpmiddelen die een bedrijf gebruikt om zijn dienst of product uit te voeren. In veel gevallen zijn ze ontworpen om met elkaar te interageren, waardoor de eigenaar de mogelijkheid heeft om de meest toepasbare en nuttige tools voor hun situatie uit te kiezen. Een startup kan bijvoorbeeld verschillende software gebruiken voor het beheer van klanten, het runnen van de website, of het verzorgen van betalingen. Samen vormen ze de stack. Sommige elementen kunnen van de grond af aan op maat gemaakt zijn; andere kunnen tools van derden zijn. Een API kan deze verschillende tools met elkaar laten spreken.

UI
UI, of user interface, is alles wat een gebruiker ziet of waar interactie mee is op een website of app. Je UI schoon en gebruiksvriendelijk maken is een vitaal onderdeel van design. UX zit stroomopwaarts van UI – nadenken over de reis van de klant en de doelen van het product zal noodzakelijkerwijs invloed hebben op het ontwerp van de interface. Meer technisch dan conceptueel.

UX
UX, of user experience, is hoe gebruikers zich voelen wanneer ze met uw product interageren. Is een website prettig in het gebruik, makkelijk te begrijpen en eenvoudig te navigeren? Of is het frustrerend en moeilijk te lezen? Het is een brede term die niet alleen digitale interfaces kan omvatten, maar alles aan een product. Meer conceptueel dan technisch. Niet door elkaar te gebruiken met UI!

Virtual worlds
Een door de computer gegenereerde omgeving die vele gebruikers kunnen betreden en verkennen, en waar ze met anderen kunnen interageren. Vaak gebeurt dit in de vorm van avatars, of computer-gesimuleerde personages. Massively multiplayer online games zijn enkele van de meest bekende virtuele werelden.

VR
Staat voor virtual reality. Zogenaamd de Next Big Thing in 2016… en 2017… en 2018. Kan nu vervangen zijn door de metaverse. (Zie eerdere opsomming.) VR-headsets stellen mensen in staat virtuele werelden te betreden.

Wireframing
Wireframing is een zeer vroege stap in het ontwerp van een website. Het gaat vaak om een kaal visueel plan van waar de verschillende elementen van een webpagina zullen worden geplaatst en het vaststellen van enkele gemeenschappelijke user journeys. Nadat er overeenstemming is bereikt over een wireframe, worden ontwerp en inhoud toegevoegd. Kan zowel low als high fidelity zijn – de eerste wordt meestal gebruikt in de vroege stadia van het ontwerp, terwijl de laatste een volwaardige benadering is van het eindproduct (in wezen een mockup).

– Andere nuttige-om-te-weten termen –

B2B
B2B is een afkorting van business-to-business en beschrijft een bedrijfsmodel dat gericht is op de verkoop aan andere bedrijven. Voorbeeld: SAP.

B2C
B2C is de afkorting van business-to-consumer en beschrijft bedrijven die zich richten op de verkoop aan individuele consumenten. Voorbeeld: Spotify.

Board of Directors
De raad van bestuur (Board of Direcotors) is het hoogste managementniveau van het bedrijf, vaak bestaande uit de medeoprichters en de CEO, evenals investeerders en onafhankelijke deskundigen of adviseurs. De raad van bestuur neemt de meeste van de grootste beslissingen over het bedrijf.

CAC (Customer Acquisition Costs)
Customer Acquisiton CAC zijn een maatstaf om te beoordelen hoeveel een bedrijf uitgeeft om elke nieuwe klant te krijgen, wat uitgaven voor marketing, verkoop of personeelssalarissen kan omvatten. Nuttig om in evenwicht te brengen met de LifeTime Value (LTV) om ervoor te zorgen dat elke klant geen nettodrain op de inkomsten is. VC’s kijken graag naar LTV gedeeld door CAC: als dat meer dan 4 is, heb je misschien geluk.

Digital nomads
Een persoon die de wereld rondreist en op afstand werkt vanop zijn laptop. Deze mensen hebben beroepen waarvoor alleen een internetverbinding nodig is, en werken vaak bij start-ups. Dropshipping – of de praktijk van het verkopen van producten op het internet zonder ooit een voorraad aan te houden – is een ander populair beroep van digital nomad. Het werd populairder tijdens en na de pandemie toen meer bedrijven werknemers toestonden om van overal te werken. Overal waar er goede Wifi is, vind je digital nomads.

D2C
D2C is een afkorting voor direct-to-consumers en beschrijft op welke klanten het bedrijf zich richt. Bij D2C zijn het de fabrikanten die rechtstreeks aan particulieren verkopen zonder via een tussenpersoon te gaan zoals een winkel of een externe marktplaats.

LTV (Lifetime Value)
In de startup-wereld staat LTV voor lifetime value (in plaats van loan-to-value, een ratio die wordt gebruikt wanneer banken hypotheken verkopen). Het is een maatstaf die bedrijven gebruiken om te bepalen hoeveel geld ze per klant kunnen verwachten na verloop van tijd, en is dus bijzonder relevant voor startups met abonnementsmodellen. Kan voor verschillende sectoren anders worden berekend, maar over het algemeen is de som de gemiddelde opbrengst per gebruiker vermenigvuldigd met de gemiddelde levensduur van de consument.

Freemium
Een vorm van dienstenmodel waarbij een product bruikbaar is voor gratis gebruikers, maar meer geavanceerde functies zijn voorbehouden aan betalende gebruikers. Bedrijven van alle soorten maken hiervan gebruik: SaaS-tools kunnen sommige functies vergrendelen, videogames gebruiken free-to-play om gebruikers te lokken voordat ze kosten in rekening brengen voor add-ons in het spel, en zelfs mediabedrijven hebben de neiging om een aantal gratis artikelen aan te bieden voordat ze kosten in rekening brengen voor volledige toegang.

Growth hacking
Een proces waarbij startups in hoog tempo klantenwervingstactieken testen en de resultaten voortdurend bijstellen. Dit betekent meestal dat een klein team van mensen experimenteert met tientallen verschillende marketingmethoden en -types, en deze snel evalueert. Startups in een vroeg stadium doen dit vaak, maar het kan later tot problemen leiden als ze zich niet genoeg op hun product hebben geconcentreerd.

Metaverse
Sciencefictionschrijver Neal Stephenson bedacht de term “metaverse” in zijn boek Snow Crash uit 1992 en gebruikte het om een computergegenereerd universum aan te duiden. Het wordt algemeen beschouwd als een zeer meeslepende, gedeelde virtuele wereld waar mensen samenkomen om te gamen, te socialiseren en te werken. Metaverse-puristen zeggen dat de metaverse interoperabel moet zijn – en daarom hoogstwaarschijnlijk zal worden ondersteund door cryptocurrency en non-fungible tokens (NFT’s).

P & L (profit and loss statement)
De P&L (winst- en verliesrekening) is een financieel document dat de inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf samenvat. Het is ook bekend als de resultatenrekening. Het is iets anders dan een balans. Deze zijn openbaar beschikbaar voor beursgenoteerde ondernemingen.

ROI
Staat voor return on investment, of de waarde die een bedrijf of een investeerder kan verwachten van het geld dat ze in een product, een dienst, een werknemer of een startup steken. Een nuttige maatstaf voor efficiëntie. Het kan worden gebruikt als een vaag thema of een precieze meting, meestal door het nettorendement te delen door de investeringskosten (om het te zien als een percentage).

How useful was this post?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate my article.

I am sorry that this article was not useful for you.

Let us improve this article!

Tell me how to improve this article?

Share this article
Floris Meulensteen
Floris Meulensteen
Articles: 55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *