Categorie: Creativiteit

Creativiteit in het bedrijfsleven draait om het vinden van nieuwe oplossingen voor problemen en het verbeteren van producten, diensten of processen. Het betekent buiten de gebaande paden denken en openstaan voor nieuwe ideeën die een bedrijf kunnen onderscheiden. Op mijn blog bespreek ik hoe het stimuleren van creativiteit op de werkvloer kan leiden tot baanbrekende innovaties en een concurrentievoordeel.