Tag: GGZ

De tag 'ggz' staat voor 'geestelijke gezondheidszorg' in Nederland. Dit verwijst naar alle vormen van zorg die gericht zijn op het ondersteunen en behandelen van mensen met psychische problemen of stoornissen. De geestelijke gezondheidszorg omvat een breed spectrum aan diensten, variërend van preventieve maatregelen en lichte ondersteuning bij dagelijkse problemen tot intensieve therapie en zorg in gespecialiseerde instellingen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.